Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Laboratorium Sztucznej Inteligencji (AI) oraz nauki, techniki, inżynierii i matematyki (STEM)
Laboratorium Sztucznej Inteligencji (AI) oraz nauki, techniki, inżynierii i matematyki (STEM)

Polski system oświaty czeka w najbliższych latach kompleksowa transformacja cyfrowa, z którą wiąże się zakup dużej ilości niezbędnego sprzętu komputerowego. Działania te są komplementarne wobec realizowanych obecnie inicjatyw edukacyjnych finansowanych ze środków krajowych. Nasza firma w ramach programów "Laboratoria Przyszłości" oraz "Laboratorium sztucznej inteligencji AI" wspiera rozwój polskiego systemu edukacji, dostarczając najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań do setek szkół i placówek edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy

Materiały i sprzęt niezbędny oraz wspierający rozwój edukacji w ramach projektu "Laboratorium Sztucznej Inteligencji (AI) oraz nauki, techniki, inżynierii i matematyki (STEM)" można znaleźć w działach

Wystartował program „Inwestycje w oświacie" - 100mln dofinansowania dla szkół i przedszkoli!
Co musisz wiedzieć programie rządowym "Inwestycje w oświacie" ? Jak uzyskać dofinansowanie na wyposażenie szkoły i przedszkola?
Wystartował program „Inwestycje w oświacie - 100mln dofinansowania dla szkół i przedszkoli!
Zastosowanie Wirtualnej Rzeczywistości w Edukacji Specjalnej
Zastosowanie Wirtualnej Rzeczywistości w Edukacji Specjalnej
Program ,,Aktywna Tablica" 2022 - Zastosowanie Wirtualnej Rzeczywistości w Edukacji Specjalnej.
Aktywna Tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków edycja 2024 rok
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty udostępniamy poniżej informacje dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna Tablica” – edycja 2024.
Aktywna Tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków edycja 2024 rok
Laboratoria Przyszłości Rządowy Program Wsparcia
Laboratoria Przyszłości Rządowy Program Wsparcia
Każda szkoła Podstawowa w Polsce otrzyma środki bez wkładu własnego. Wirtualne Laboratoria wieloprzedmiotowe z okularami Wirtualnej Rzeczywistości ClassVR, Drukarkami 3D, mikrokontrolerami, robotami edukacyjnymi, sprzętem do nagrań i innym nowoczesnym wyposażeniem pojawi się we wszystkich polskich szkołach już we wrześniu 2022!
Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej
Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.
Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej