Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Laboratoria Przyszłości Rządowy Program Wsparcia
Laboratoria Przyszłości Rządowy Program Wsparcia
Każda szkoła Podstawowa w Polsce otrzyma środki bez wkładu własnego. Wirtualne Laboratoria wieloprzedmiotowe z okularami Wirtualnej Rzeczywistości ClassVR, Drukarkami 3D, mikrokontrolerami, robotami edukacyjnymi, sprzętem do nagrań i innym nowoczesnym wyposażeniem pojawi się we wszystkich polskich szkołach już we wrześniu 2022!

Wirtualne Laboratoria wieloprzedmiotowe z okularami Wirtualnej Rzeczywistości ClassVR, Drukarkami 3D, mikrokontrolerami, robotami edukacyjnymi , sprzętem do nagrań to idealne Laboratorium Przyszłości. Wyposażenie to pojawi się we wszystkich polskich szkołach już we wrześniu 2022! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizowany z  jednego z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogłoszona inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około dwanaście tysięcy szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak kooperacja, interdyscyplinarność, pomysłowość i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – początkowo dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.  

Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach programu Laboratoria Przyszłości:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe :

1. Pracownie wieloprzedmiotowe wirtualnej rzeczywistość  ClassVR- lista produktów

2. Drukarki 3D z akcesoriami  - lista produktów

3. Roboty edukacyjne - lista produktów

4. Gotowe zestawy 30 000, 60 000, 70 000 - lista produktów Wszystkie zestawy zawierają gogle VR które posiadają gwarancje co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim, dostane karty pracy, wirtualne wycieczki, w języku polskim.JUŻ TERAZ POBIERZ DODATKOWE MATERIAŁY STWORZONE SPECJALNIE DLA CIEBIE W JĘZYKU POLSKIM

Gotowe plany lekcji 


Przykładowe wirtualne wycieczki


50 Kreatywnych sposobów nauczania


Instrukcja obsługi ClassVR Premium


Katalog zasobów


Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów szkół podstawowych!

Będzie przyznawane w zależności od wielkości szkoły – organy prowadzące mogą otrzymać do: 

 1. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów) 
 1. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów) 
 1. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów) 
 1. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

 

Projekt zakłada, iż 300 zł na ucznia otrzyma każda szkoła podstawowa. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe równoznaczne z ich potrzebami, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół.  

Dzięki programowi "LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI", od 01.09 2022 roku do szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt. Podstawowe wyposażenie zakłada zakup drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzęt do nagrań. Szkoły będą miały obowiązek wraz z początkiem roku 2022/2023 udostępnić go uczniom. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybrać również gogle VR np. Laboratorium Przyszłości wirtualna pracownia wieloprzedmiotowe ClassVR - zestaw 8 sztuk gogle Premium po pomoce dydaktyczne.

Specjalnie dla Państwa w ramach programu Laboratorium przyszłości przygotowaliśmy gotowe zestawy:

Laboratoria przyszłości o wartości 30 000,

Laboratoria przyszłości o wartości 60 000,

Laboratoria przyszłości o wartości 70 000 wraz z meblami

Co zrobić aby otrzymać wsparcie?

Cały proces odbywa się elektronicznie. Aby otrzymać wsparcie, szkoły powinny zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak aby środki finansowe trafiły do szkół najszybciej jak to możliwe. Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% - w 2022 r. Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października a połową listopada, choć szybsze zgłoszenie szkoły oznacza więcej czasu na dokonanie zakupówPoniżej znajdą Państwo informacje o najważniejszych terminach.

Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę internetową gov.pl/laboratoria.

W razie pytań dotyczących programu Laboratoria Przyszłości odpowiedzi udzielą nasi specjaliści dostępni pod numerem +3227860505 w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Webinar dla organów prowadzących - jak wnioskować o wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości


Webinar dla dyrektorów szkół - jak wnioskować o wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Ważne daty:

 • 15 września 2021 – rozpoczęcie konsultacji dotyczących katalogu wyposażenia,
 • 30 września 2021 – zakończenie konsultacji.
 • koniec września 2021 – ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących,
 • 15 listopada 2021 – zamknięcie okna przyjmowania zgłoszeń szkół samorządowych,
 • 31 grudnia 2021 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach wsparcia,
 • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach wsparcia,
 • 1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości. W życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich szkół podstawowych.