Nowoczesne Technologie Edukacyjne

REGULAMIN

Dla Programu Lojalnościowego - Kupujesz Zyskujesz

1. Wprowadzenie
Niniejszy dokument (”Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Kupujesz Zyskujesz (”Program Lojalnościowy” lub “Program”) oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

2. Program Lojalnościowy - Kupujesz Zyskujesz
2.1 Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez firmę AKTIN Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Program jest prowadzony na terenie Polski.
2.2 Program lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez Państwa określonych produktów lun usług przyznawane będą punkty. Będą mogli Państwo wymienić je na nagrody znajdujące się w naszym katalogu.

3. Uczestnicy
3.1 Uczestnikiem programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat pracująca w jednostce edukacyjnej: uczelni, szkole, przedszkolu lub innych instytucjach będących klientami firmy AKTIN. Program nie obejmuje klientów hurtowych, dostaw w ramach Zamówień Publicznych oraz zakupów dokonywanych w ramach programów rządowych m. in. "Aktywna Tablica", "Laboratoria Przyszłości" itp.
3.2 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny w formie elektronicznej - e-mail, który wskazali Państwo w formularzu zamówienia.

4. Przyznawanie Punktów
4.1 W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w firmie AKTIN Sp. z o.o., zostaną Państwu przekazane Punkty. Za każde wydane 10 zł brutto od dnia 08.09.2014 za zakupy towarów lub usług będzie przyznany 1 pkt. Wszystkie zakupy będą sumowane w okresie trwania programu. Informacja o ilości Punktów przyznanych w zwiazku z nabyciem towarów lub usług, będzie dostępna u konsultantów firmy AKTIN Sp. z o.o.

4.2 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

5. Wymiana Punktów na Nagrody.
5.1 Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z Państwa wyborem na Nagrody, które oferują Państwu AKTIN Sp. z o.o.. Nagrody dostarczane są na terenie Polski.
5.2 Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest niemożliwe.
5.3 Nagrody i Bony mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. Wydanie nagród jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca ilość Punktów.
5.4 Nagrodę zamówić można elektronicznie na adres aktin@aktin.pl z podaniem danych placówki która dokonała zakupu oraz adresem wysyłki wybranej nagrody. Zamówienie realizowane jest do 14 dni, chyba że wskazany zostanie inny termin.

5.5 Jeżeli w naszym katalogu nie ma nagrody, którą są Państwo zainteresowani - stosowany jest przelicznik wartościowy nagrody ilość zgromadzonych punktów  * 0,12 gr = wartość nagrody PLN

6. Wygaśnięcie Punktów
Punkty wygasają po upływie 24 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu. Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego uczestnika nie zostaną Państwu przyznane punkty ani nie wymienią Państwo Punktów na Nagrody znajdujące się na nim Punkty wygasają.