Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Bon na laptop dla nauczyciela
Bon na laptop dla nauczyciela
W roku szkolnym 2023/2024, nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, mają otrzymać bon na zakup laptopa...

Czym jest bon z dofinansowaniem na laptopa?

Bony na laptopy dla nauczycieli.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r “O wsparciu i rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. przysługuje, sfinansowane ze środków publicznych wsparcie, polegające na przekazaniu im jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych.

Kto może strać się o bony z dofinansowaniem na zakup komputera?

Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą, wsparcie w postaci bonów przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Wedle wypowiedzi ministra Czarnka w czasie konferencji prasowej MEiN, o bon starać się mogą również nauczyciele, którzy skorzystali z otrzymanego w czasie pandemii wsparcia 500 zł.

Kto nie kwalifikuje się do wsparcia bonem na zakup notebooka?

Bonów nie otrzymają nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkolni pozostający w stanie nieczynnym, przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym lub urlopie dla poratowania zdrowia, a także nauczyciele, którzy planują powrót ze świadczenia lub urlopu przed datą graniczną wykorzystania bonu (31.12.2023), nauczyciele zawieszeni w pełnieniu obowiązków, przebywający na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni oraz urlopowani do pracy w związkach zawodowych.

Kiedy nauczyciele otrzymają bony na notebooki?

Nauczyciele otrzymają bony na zakup laptopa na rok szkolny 2023/24 najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, jednak konkretna data nie została określona. Ministerstwo zapowiedziało start programu w październiku, nie wiadomo niestety czy wtedy dyrekcje szkół otrzymają szczegóły dofinansowania, czy może jednak ruszy już wydawanie bonów nauczycielom.

Czy można kupić tańszy lub droższy komputer korzystając z bonu?

Zakup laptopa zarówno za kwotę niższą jak i wyższą niż wartość bonu, jest jak najbardziej możliwa. W pierwszym z przypadków nie otrzymamy jednak zwrotu różnicy między wartością bonu a kosztem zakupu laptopa. W drugim przypadku, musimy dopłacić do kwoty powyżej wartości bonu z własnej kieszeni. Zważywszy na fakt, że laptopa nie będzie można sprzedać przez 5 lat, warto doinwestować i kupić solidniejszy, trwalszy i wydajniejszy komputer, który będzie służył przez ten okres bez zauważalnego spadku wydajności i nie ulegnie zbyt łatwo nieprzewidywalnym zdarzeniom.

Gdzie można zrealizować bony na dofinansowanie zakupu laptopa?

W celu realizacji bonów, minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi system teleinformatyczny zapewniający obsługę bonu. Aby przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów mógł przyjmować płatności bonami, musi zarejestrować się w systemie ministerstwa. Po zarejestrowaniu i uzyskaniu wpisu na listę, która opublikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa, przedsiębiorca biorący udział w programie zamieszcza informację o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu, w szczególności w miejscu sprzedaży laptopów i laptopów przeglądarkowych.

Czy mogę za bon unowocześnić swojego starego laptopa?

Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia laptop lub laptop przeglądarkowy musi spełniać pewne minimalne wymagania, które będą określone odpowiednim rozporządzeniem. Nie może on być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia zakupu. Za bon na zakup laptopa, można nabyć tylko nowy, nieużywany, pełnowartościowy sprzęt.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą laptopów dla nauczycieli i ich zarezerwowania na stronie Zarezerwuj laptopa