Zestaw Certum Mini (1 rok)
Zestaw Certum Mini (1 rok)
Zestaw Certum Mini (1 rok)
Zestaw Certum Mini (1 rok)

Zestaw Certum Mini (1 rok)

Ocena:5.00001 ilość ocen: 1 (opinie)
  Zestaw CERTUM mini to kompletne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, składające się z:
  • certyfikatu kwalifikowanego CERTUM,
  • mini karty kryptograficznej (nośnik certyfikatu)
  • poręcznego czytnika kart kryptograficznych.
  Dzięki niewielkim rozmiarom czytnika kart kryptograficznych oraz karty kryptograficznej, zestaw CERTUM mini jest bardzo wygodny w użyciu i wprost idealny dla klientów poszukujących rozwiązań mobilnych. 
   
  Do przeprowadzenia procesu certyfikacji potrzebne będą następujące dokumenty:
  - dowód osobisty 
  - oraz dokumenty formalne tj,
   

  Nazwa jednostki

  Pole nr podstawy prawnej funkcjonowania

  Dane organu rejestrowego

  Dokumenty formalne, wymagane do wydania certyfikatu
  (oprócz standardowych tj. Umowa, Załącznik nr 1, oświadczenie (od PPT lub notariusza))

  Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

  Numer wpisu do EDG (Ewidencji Działalności Gospodarczej)

  Odpowiedni Urząd Gminy

  - odpis z EDG,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON,

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  Firmy/przedsiębiorstwa /instytucje posiadające osobowość prawną i inne posiadające KRS

  • Spółki akcyjne
  • Spółki z o.o.
  • Spółki jawne
  • Spółki partnerskie
  • Spółki komandytowe
  • Spółki komandytowo-akcyjne

  Numer KRS

  Nazwa odpowiedniego sądu okręgowego

  - odpis z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy!!!)

  - potwierdzenie nadania numeru REGON,

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru) w przypadku osób niewymienionych w KRS

  Jednostki samorządu terytorialnego:

  • Gmina
  • Miasto
  • Miasto na prawach powiatu

   

  Klient wpisuje

  „-”

  Klient wpisuje

  „Działalność na podstawie Ustawy”

  • Akt mianowania/wyboru Wójt/Prezydent/Burmistrza oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,
  • dla wszystkich osób z wyboru (Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący Rady itp.) - uchwały o wyborze na stanowisko,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Jednostki samorządu terytorialnego:

  - Starostwa

   

  Klient wpisuje

  „-”

  Klient wpisuje

  „Działalność na podstawie Ustawy”

  • Akt mianowania/wyboru Wójt/Prezydent/Burmistrza oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,
  • dla wszystkich osób z wyboru (Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący Rady, zarząd Starostwa, itp.) - uchwały o wyborze na stanowisko,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Jednostki samorządu terytorialnego:

  - Urzędy Województwa

  Klient wpisuje

  „- ”

  Klient wpisuje

  „Działalność na podstawie Ustawy”

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji Wojewody oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Jednostki samorządu terytorialnego:

  - Sejmiki wojewódzkie

  Klient wpisuje

  „-”

  Klient wpisuje

  „Działalność na podstawie Ustawy”

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji Marszałka Województwa lub Członka Zarządu Województwa oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Jednostki centralne:

  - Ministerstwa, urzędy centralne

  Klient wpisuje:

  „-”

  Klient wpisuje:

  „Działalność na podstawie Konstytucji”

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji Dyrektora generalnego oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Sejm, Senat

  Klient wpisuje:

  „-”

  Klient wpisuje:

  „Działalność na podstawie Konstytucji”

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji Dyrektora generalnego oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa wspomagające

  Nr dokumentu powołującego daną jednostkę do życia, nr rozporządzeni/dekretu

  Podmiot nadrzędny, który powołał daną jednostkę do życia

  • Dokument określający zasady reprezentacji w danym podmiocie (najczęściej statut lub regulamin) oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,
  • Akt powołania / mianowania na stanowisko szefa jednostki,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Kościoły i związki wyznaniowe

  Nr dekretu wydanego przez odpowiednią władzę kościelną, poświadczającego powołanie na funkcję (arcy)biskupa albo proboszcza lub dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin;

  Podmiot wydający dekret.

   

  - Dekret odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję (arcy)biskupa albo proboszcza lub dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin;

  - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby wymienione wyżej

  Przedszkola, Szkoły

  Nr dokumentu powołującego daną jednostkę do życia, nr rozporządzeni/dekretu

  Podmiot nadrzędny, który powołał daną jednostkę do życia

  - Podstawa działania (najczęściej uchwała Rady Miasta / Gminy)

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji dyrektora szkoły oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Szkoły wyższe

  Klient wpisuje:

  „-”

  Klient wpisuje:

  „Działalność na podstawie Ustawy”

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji Rektora oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Szkoły i Uczelnie niepubliczne

  Nr wpisu do Ministerstwa Edukacji Narodowej / Ministerstwa Sportu / Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Podmiot zarządzający rejestrem

  - Odpis z rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej / Ministerstwa Sportu / Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - Dokument potwierdzający pełnienie funkcji Rektora/Dyrektora/ Kanclerza oraz odpowiednie upoważnienie, jeżeli dokumenty w imieniu Zamawiającego podpisuje inna osoba,

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru)

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Stowarzyszenia, Fundacje

  Numer dokumentu KRS

  Nazwa odpowiedniego sądu okręgowego

  - odpis z KRS

  - potwierdzenie nadania numeru REGON,

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - pełnomocnictwo (wg. otrzymanego wzoru) w przypadku osób niewymienionych w KRS

  Partie polityczne

  Nr wpisu do ewidencji partii politycznych

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  - Odpis z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy;

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru) w przypadku osób niewymienionych w odpisie,

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

  Związki zawodowe

  Nr wpisu do rejestru związku zawodowych

  Sąd Okręgowy w Warszawie

  - Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru związków zawodowych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie),

  - pełnomocnictwo wystawione dla wnioskodawcy (wg. otrzymanego wzoru) w przypadku osób niewymienionych w odpisie

  - potwierdzenie nadania numeru NIP,

  - potwierdzenie nadania numeru REGON

   

  !Uwaga!

  Czas oczekiwania na wydanie certyfikatu kwalifikowanego do 7 dni
  W przypadku twz. "ścieżki ekspres" dodatkowo płatnej czas oczekiwania na wydanie certyfikatu kwalifikowanego do 2 dni roboczych


  Aby ocenić produkt prosimy zaloguj się


  Jakub Witkowski

  2013-10-22 12:13:53
    Świetny! Polecam

  pooolecam !!