Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Eduterapeutica SPE 4-8
Eduterapeutica SPE 4-8
Eduterapeutica SPE 4-8
Eduterapeutica SPE 4-8
Eduterapeutica SPE 4-8
Eduterapeutica SPE 4-8
Eduterapeutica SPE 4-8

Eduterapeutica SPE 4-8 - ONLINE

Id produktu aktin: 9788365418548
1990 zł
netto: 1618 zł

Program kupujesz zyskujesz
199 p
Dostępne dla zalogowanych Kliknij tutaj aby się zalogować
Dodaj do schowkaUsuń ze schowka
Łączna cena brutto: 1990 zł

Podstawowe cechy produktu
Rodzaj wersji
Wersja online
Opinie
Ocena: 0
Opis
Masz pytania dotyczące produktu?
Live chat z handlowcem
Opis

Aktywna Tablica - edycja 2021-2024 rok
Eduterapeutica SPE 4-8 dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat

Zestaw Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8 zawiera:

 • Blisko 500 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie,
 • Poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
 • Poradnik dla rodziców,
 • Długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli;

Długopis 3D zmieniając rysunki w przestrzenne obiekty rozwija u dzieci wyobraźnie przestrzenną, precyzje i cierpliwość; używanie długopisu wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną.


Zestaw przeznaczony jest do pracy z uczniami w wieku 10-15 lat i wspiera terapię indywidualną oraz grupową. Ćwiczenia pomagają uczniom z:

 • Dysleksją (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografią – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,
 • Dysgrafią – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulią – trudność w rozumieniu,
 • Z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • Z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • Z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • Z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Przeprowadzisz ciekawe zajęcia z Eduterapeutica SPE 4-8:

 • specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • wyrównawcze,
 • lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem poszczególnych kart i ćwiczeń.

Korzyści dla nauczyciela, pedagoga i nauczycieli przedmiotowych:

 • Otrzymasz gotowy materiał na zajęcia terapeutyczne, na cały rok szkolny,
 • Zaopatrzysz się różnorodne materiały i inspiracje związane z dostosowaniem toku lekcji do danego ucznia, zadań domowych, ale także zadań sprawdzających,
 • Z łatwością zaplanujesz przebieg terapii, z podziałem na etapy i obszary,
 • Dobierzesz karty pracy i ćwiczenia multimedialne do obszarów, w jakich zaobserwujesz trudności,
 • Zdobędziesz informację na temat poszczególnych trudności ucznia ze SPE, sposobów diagnozowania, prowadzenia terapii oraz jej postępów,
 • Zaangażujesz uczniów i całą grupę do zajęć,
 • Nauczysz uczniów koncentracji na zadaniu,
 • Osiągniesz widoczne efekty swojej pracy pedagogicznej.

Korzyści dla ucznia:

 • Weźmie udział w atrakcyjnych zajęciach,
 • Zmotywuje się do systematycznego treningu i wykonywanych żmudnych zadań,
 • Zmobilizuje się do lepszej pracy i osiągania lepszych wyników w terapii i nauce,
 • Nauczy się nowych umiejętności,
 • Z łatwością przyswoi wiedzę,
 • Podniesie swoją samoocenę dzięki widocznym sukcesom podczas wykonywania ćwiczeń i w trakcie całego procesu terapeutycznego,
 • Lepiej zafunkcjonuje w grupie rówieśniczej,
 • Poprawi się jego współpraca z nauczycielem.

Jak przebiega terapia ze wsparciem zestawu Eduterapeutica?

Proponowany zestaw przygotowany jest adekwatnie do trudności uczniów ze SPE z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie ci najczęściej przejawiają trudności w poszczególnych umiejętnościach już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, kiedy jest to czas obserwacji ucznia, diagnozowania jego umiejętności w tych zakresach oraz kierowania na specjalistyczne diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kolejny- drugi etap edukacyjny to czas wdrażania odpowiednich oddziaływań mających na celu pomoc uczniowi w zakresie pisania, czytania czy liczenia.
Zatem terapia powinna być przede wszystkim poprzedzona wielowymiarową interdyscyplinarną diagnozą, na podstawie której zostaną opisane mocne i słabe strony ucznia. Następnie przygotowujemy plan terapii, w którym zakładamy wykorzystanie Eduterapeutica jako skutecznego narzędzia TIK. Terapia powinna skupiać się na strefie najbliższego rozwoju, aby stopniowo wyposażać dziecko w nowe funkcjonalne umiejętności. W Eduterapeutice znajdziemy ćwiczenia, które w tym pomogą.

Skierowane są na różne obszary między innymi na:

 • Rozwój poznawczy,
 • Percepcyjny,
 • Motoryczny,
 • Społeczno-emocjonalny,
 • Komunikacyjny.

Zestaw składa się z obszernej ilości kart pracy podzielonych na poszczególne narzędzia: program multimedialny, poradnik metodyczny, poradnik dla rodziców, długopis 3D.

Każdy z tych elementów ma znaczenie dla całości. W zależności od trudności ucznia nauczyciel ma szansę dobrać odpowiednie materiały. Karty pracy stanowią podstawę narzędzia i wyznaczać mogą kierunek oddziaływań. Program multimedialny z kolei jest odpowiedzią na coraz bardziej skierowanie edukacji w stronę nauki poprzez interakcję, media i umiejętności informatyczne. Elementem typu gadżet jest długopis 3D, który ma szansę zmotywować do często mozolnych ćwiczeń manualnych.

Co najbardziej użytkownicy doceniają w zestawie Eduterapeutica?

 • Czytelność i różnorodność narzędzi,
 • Uporządkowanie według działów, co umożliwia szybkie odszukanie odpowiednich obszarów,
 • Karty pracy są przejrzyste, głównie czarno-białe, co ułatwia ich kopiowanie,
 • Karty proste, bez nadmiaru bodźców, zbędnych ozdobników,
 • Umieszczenie kart w wersji pdf jest niezmiennie cenne, co na pewno umożliwi wielu nauczycielom korzystanie z nich w jednej placówce,
 • Zgodność wielu działów kart z podstawą programową dla etapu edukacji 4-8,
 • W programie multimedialnym w większości grafika adekwatna do wieku,
 • Eduterapeutica daje gotowe rozwiązania, pomysły i możliwości zorganizowania pracy przez wiele zajęć w ciągu roku szkolnego na różnych poziomach edukacji.

Dodaj opinię
Twoja ocena:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.