Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

Id produktu aktin: MTAL20
1350 zł
netto: 1098 zł

Program kupujesz zyskujesz
135 p
Dostępne dla zalogowanych Kliknij tutaj aby się zalogować
Dodaj do schowkaUsuń ze schowka
Łączna cena brutto: 1350 zł

Opinie
Ocena: 0
Opis
Masz pytania dotyczące produktu?
Live chat z handlowcem
Opis
UWAGA: Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych - dostępny w sprzedaży od września 2021 roku!

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych to:
  • dwa programy , których celem jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, której dotyczą problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
  • programy wpływające korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie oraz przeciwdziałające występowaniu nieakceptowanych społecznie zachowań,
  • ćwiczenia multimedialne i scenariusze zajęć adresowane do młodszych i starszych uczniów szkoły podstawowej (6-13 lat),
  • blisko 300 ekranów multimedialnych z interaktywni ćwiczeniami,
  • ćwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania empatii, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi, a także kształcenie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami kryzysowymi,
  • materiały, które zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, mogą być adresowane do większej grupy dzieci i młodzieży (uczestniczącej w zajęciach: socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, godzin wychowawczych, świetlicowych, terapii pedagogicznej, edukacyjnych, odbywających się podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej w klasach i młodszych i starszych szkoły podstawowej).
  • osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany i ćwiczenia bardziej złożone,
  • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku, w tym szczegółowy poradnik metodyczny z propozycjami spotkań tematycznych,
  • dwa programy (dwie części dla dwóch grup wiekowych), do każdego licencje dla 3 użytkowników,
  • dodatek w postaci kursu obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia).

W programie Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych znajdują się zestawy scenariuszy zajęć grupowych i indywidualnych przeznaczonych do pracy z uczniem w następujących obszarach: samodzielność, samoświadomość, samoregulacja, zainteresowania, motywacja wewnętrzna, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnienia, przestrzeganie norm i obowiązujących zasad, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), odpowiedzialność, rozumienie zachowań i sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby, rozpoznawanie zachowań asertywnych, rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku, empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych, podtrzymywanie przyjaźni, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów i problemów, podejmowanie wyborów, skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie, praca na rzecz innych, niesienie pomocy itp.
Dodaj opinię
Twoja ocena: