LOGOPEDIA PRO 3.0 - Zabawy słowem + mikrofon 5901828995064

LOGOPEDIA PRO 3.0 - Zabawy słowem + mikrofon 5901828995064

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność jezykową dzieci oraz wspomagajacych terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Numer katalogowy:5901828995064
Ocena: ilość ocen: 0 (opinie)
Producent:HiTechnic
Cechy produktu:Diagnoza i Terapia:Logopedia Kategoria wiekowa:Przedszkole,Klasa 1-3 Producent:Nowa Era Przedmiot:Wychowanie przedszkolne

  1499.00

   do koszyka

       Dostawa:  19.00 zł

  Punkty: 149 °P

  LOGOPEDIA PRO - Zabawy słowem + mikrofon

  Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

  Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe, diagnoza i terapia logopedyczna

  Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola

  Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

  W zastawie znajdują się:

  •  Dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania),
  •  profesjonalny mikrofon,
  • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

  TERAZ NA PENDRIVE! ŁATWIEJSZA INSTALACJA!

  Program ZABAWY SŁOWEM to narzędzie uatrakcyjniające:

  •  zabawy językowe z dziećmi,
  •  terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy - ORM).
  • Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

  Produkt jest propozycją dla:

  •  nauczycieli,
  •  logopedów,
  •  rodziców,

  jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

  Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy, metod uczenia zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. technika wyodrębnionych prób, opóźnienie czasowe itp.). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

  ZABAWY SŁOWEM umożliwiają:

  •  kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego   celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
  •  indywidualizację procesu terapeutycznego,
  •  stopniowanie trudności ćwiczeń,
  •  powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,
  • swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,
  • motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,
  • rozwój zasobu leksykalnego dziecka,
  • rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego,
  • rozwój umiejętności gramatycznych,
  •  rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi,
  • ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania),
  • samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój
  • językowy (np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.),
  •  prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki,
  •  pracę indywidualną i grupową.

  ZABAWY SŁOWEM to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów:

  •  wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
  •  klasyfikuje przedmioty,
  •  wyraża ekspresję twórczą,
  •  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
  •  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,
  •  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
  •  odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,
  • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
  •  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,

  Program ZABAWY SŁOWEM wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej edukacji przedszkolnej. Dziecko:

  • kategoryzacji.
  • umiejętności klasyfikacji,
  • spostrzegawczości,
  • pamięci,
  • logicznego myślenia,
  • grafomotoryki,
  • wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • słuchowej,
  • koordynacji wzrokowej,

  Program współpracuje również z:

  •  tablicą interaktywną,
  •  komputerem z panelem dotykowym.

  https://www.eduksiegarnia.pl/img/imagecache/1-1000/3d01c36a9ce84168d21a17ef58b2fe4d72939878.jpg


  Aby ocenić produkt prosimy zaloguj się


  Nie ma jeszcze opinii dla tego produktu - Twoja może być pierwsza!


  Porozmawiaj z konsultantem!