1`000
PRACOWNI KOMPUTEROWYCH

zamontowanych w całym kraju

330
PRACOWNI JĘZYKOWYCH

zamontowanych w całym kraju

20
LAT DOŚWIADCZENIA

w branży edukacyjnej

1,9 mln
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE 4 NOWO POWSTAŁYCH SZKÓŁ W WARSZAWIE

Dostawa i montaż 120 zestawów interaktywnych

348 zestawów komputerowych

1,4 mln
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W TYCHACH

Dostawa i montaż do 32 placówek 60 zestawów interaktywnych

189 zestawów komputerowych wraz z urządzeniami biurowymi

9 Pracowni Językowych wraz z oprogramowaniem edukacyjnym

5`000
ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH

zamontowanych w całym kraju

1`500
PRODUKTÓW DLA EDUKACJI

w sklepie internetowym

10`000
OSÓB

przeszkolonych