Sposób reklamacji uszkodzonego towaru zależy od jego producenta i rodzaju sprzętu. Poniżej zestawienie telefonów do serwisów z podziałem na rodzaj sprzętu i producenta.

TABLICE INTERAKTYWNE:

INTERWRITE (np. IW1077, IW1279, IW2080):
Przed zgłoszeniem produkt powinien zostać zarejestrowany na stronie producenta (do 45 dni po zakupie) tutaj
Serwis firmy Interwrite działa w systemie Door-to-Door Rejestracji dokonujemy poprzez pobranie dokumentu formacie MS Word i odesłanie go pod wskazany adres.
Plik do pobrania tutaj.


ESPRIT (np. Esprit plus, Esprit DT, Esprit Go):
Zdalne wsparcie uzyskacie państwo pod nr. tel.: 664 437 354 p.Krystian Kołodziejski
e-mail: support@avsolutions.pl
Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00

Aby zgłosić reklamację należy:
Przesłać na adres reklamacje@2x3.pl zgłoszenie reklamacyjne zawierające:
- opis uszkodzenia, zdjęcia produktu oraz jego opakowania, numer dokumentu zakupu
Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr. tel.: 95 765 19 49 lub 728 844 242 od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00–16:00.
Zdalne wsparcie uzyskacie państwo pod nr. tel.664 437 354
 


PANASONIC (np. UB-T580, UB-T880):
Rejestracji dokonujemy poprzez pobranie dokumentu formacie MS Word i odesłanie go pod wskazany adres.
Plik do pobrania tutaj.INTERACTIVE SOLUTION FOR EDUCATION: (np: eBoard, iBoard, IPBoard oraz GoMaxx Scola)
Zgłoszeń napraw dokonujemy na podany poniżej adres e-mailowy:
serwis@prezenter.pl
p.Sławomir Roszyk
tel: (91) 431 09 98, tel. kom: 606 354 377

PROJEKTORY MULTIMEDIALNE:


Przed zgłoszeniem produkt powinien zostać zarejestrowany na stronie producenta (do 6 tygodni po zakupie) tutaj
CSS Beskidy, ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-829 82 90

REJESTRACJA DLA UZYSKANIA PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI LAMPY Z 6 MIESIECY DO 3 LAT Należy zarejestrować do 6 tygodni od daty zakupu.

Proces rejestracji przedłuża okres gwarancyjny lamp ze standardowych 6 miesięcy do 3 lat (maks. 3000 godzin dla lampy w projektorach serii „M”, „UM”, „P” i „V” oraz maks. 2000 godzin dla lamy w projektorach serii „PE” i „U”). Jest to uzupełnienie standardowej gwarancji, jaką firma NEC oferuje dla asortymentu swoich projektorów. To uzupełnienie obowiązuje jedynie dla projektorów z serii M, P, PE, UM i U oraz dla części z serii V i może być wykorzystane jedynie przy stosowaniu urządzeń w placówkach edukacyjnych i przez użytkowników z branży edukacyjnej.

REJESTRACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM

//www.nec-display-solutions.com/p/hq/pl/fl/edumodel_registration/forms/edumodelregistration.xhtml?e=e2s1

 

Zgłoszeń napraw dokonujemy w firmie:
LetMeRepair Poland Sp.Z o.o., ul. Czestochowska 140, 62-800 Kalisz
Infolinia:0-801-551-251
Tel. +48 62 / 766 7771
info@letmerepair.pl
 

Zgłoszeń napraw dokonujemy w firmie:
Epson Service Center Poland
DEA Sp. z.o.o., ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
Tel. 22 837 87 67
Email: serwis@dea.com.pl


ESPRIT (np. PST250X):
Zgłoszeń napraw dokonujemy w firmie:
ComplexBiuro, ul.Heweliusza 23/25, 80-890 Gdańsk
tel.58-3463424 lub 58-3059359
e-mail: biuro@complexbiuro.pl
 
 

Zgłoszeń naprawy dokonujemy w firmie:

Prime Support, E-mail: primesupport@eu.sony.com , tel. +44 1256 68 38 50 – komunikacja w języku angielskim.

Procedura zgłoszenia do Serwisu
Do wykonania naprawy w ramach kontraktu serwisowego konieczne jest dokonanie rejestracji projektora. Proces rejestracji opisany jest poniżej. Po rejestracji ważny jest numer kontraktu serwisowego. Przy kontaktowaniu się z serwisem konieczne jest podanie numeru kontraktu serwisowego. Serwis odbiera uszkodzone urządzenie na własny koszt, naprawia i odsyła również bez kosztów.

Procedura rejestracji Kontraktu Serwisowego Prime Support
Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej: https://primesupport.sonyextra.net/register.aspx
Do dokonania rejestracji wymagana jest karta rejestracyjna załączona do nowego projektora zawierająca Agreement Number (numer kontraktu) i Security Code. Po przejściu przez rejestrację na stronie internetowej, ważnym numerem dla serwisu jest Numer Kontraktu (Agreement Number).

Procedura rejestracji Kontraktu Serwisowego Prime Support przy braku karty rejestracyjnej
W przypadku braku lub zagubienia karty rejestracyjnej możliwe jest dokonanie rejestracji na podstawie faktury. Należy napisać prośbę o rejestrację adres: primesupport@eu.sony.com podając model projektora, numer seryjny projektora, dane kontaktowe oraz załączyć fakturę za projektor. Komórka Prime Support zarejestruje urządzenie i odeśle numer kontraktu serwisowego potwierdzającego rejestrację.

Następnie klient zgłasza problem na maila: primesupport@eu.sony.com z opisem problemu, nr projektora, nr kontraktu serwisowego i danymi do zabrania projektora – adres, tel, osoba. Przyjeżdża kurier i zabiera projektor – sam projektor, bez akcesoriów.
Po naprawie odsyłają.

Dodatkowe info w języku polskim: Kontakt do Sony Europe Limited Sp. z o.o.: 0 22 520 25 75.

 

KOMPUTERY PC:

Z działem wsparcia technicznego i serwisu Acer można się skontaktować na kilka sposobów:
dzwoniąc na numer: 801 080 650
lub dzowniąc na numer: 22 471 07 77
emailem: techinfo_poland@acer-euro.com
wypełniając formularz na stronie internetowej
 
 
 
 
Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować bezpośrednio do Serwisu Centralnego znajdującego się w miejscowości Zakręt, przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Wesoła 4. Reklamowane urządzenia należy dostarczać wyłącznie drogą pocztową lub spedycyjną. Przypominamy również, że komputery stacjonarne NTT można również reklamować wAutoryzowanych Punktach Serwisowych.
 
Serwis Centralny firmy NTT System S.A przyjmuje zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną w dni powszednie, w godzinach 8.00 do 17.00.

Przesyłki do serwisu prosimy adresować:

Serwis Centralny NTT System S.A.
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Wesoła 4
tel. +48 22 773 62 10 
fax. +48 22 773 62 29 
e-mail: reklamacje@ntt.pl
 
Serwis Centralny NTT znajdujący się w miejscowości Zakręt przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Wesoła obsługuje jedynie reklamacje dostarczane drogą pocztową bądź spedycyjną. Serwis Centralny NTT nie obsługuje reklamacji dostarczanych osobiście.
 
Jeśli nie znalazłeś swojego modelu zgłoś swoją reklamację korzystając z formularza, który znajduje się tutaj.

 

LCDK 

Zgłoszeń naprawy dokonujemy w firmie:

LCDK Rafał Drzewiecki
Ul. Poznańska 54, Wajzd Od Ul. Wodnej 7
Wielkopolskie
79 101 70 20 • Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
 • Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części oraz robociznę w okresie opisanym na pierwszej stronie karty gwarancyjnej, licząc od daty zakupu. Ujawnione usterki będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni, począwszy od daty przyjęcia towaru do naprawy.
 • W ramach udzielanej gwarancji koszty transportu w obie strony pokrywa Gwarant, jednakże przed wysłaniem towaru Klient jest zobowiązany ustalić z Gwarantem warunki wysyłki towaru pod rygorem utraty roszczenia zwrotu kosztów z tego tytułu. Uzgodnienia tego należy dokonać drogą drogą elektroniczną, wysyłając mail na adres reklamacje@prodata.pl  Wiadomość powinna  zawierać następujące dane: dokładny opis wady/uszkodzenia produktu, skan gwarancji i dokumentu zakupu oraz nr seryjny produktu. Nie pokrywamy kosztów przesyłek zagranicznych.
 • Reklamowany towar musi być kompletny, dostarczony w oryginalnym opakowaniu, wraz z załączoną dokumentacją. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi Klient.
 • Gwarancja nie obejmuje materiałów i części eksploatacyjnych oraz akumulatorów.
 • Naprawie gwarancyjnej nie podlega sprzęt: 
  - użytkowany niewłaściwie, niezgodnie z przeznaczeniem,
  - o zniszczonej lub usuniętej plakietce gwarancyjnej lub zatartych numerach seryjnych,
  - uszkodzony mechanicznie,
  - uszkodzony na skutek zdarzeń losowych takich jak: pożar, zalanie, skoki napięcia zasilającego itp.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje problemów z oprogramowaniem wynikających z nieprawidłowej konfiguracji lub nieprawidłowego użytkowania komputera.
 • Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu/części na nowy, identyczny lub posiadający nie gorsze parametry techniczne, jeśli usuniecie wady przez punkt serwisowy jest niemożliwe. Jeżeli wymiana taka jest niewykonalna, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • Po dokonaniu naprawy produkt zostanie wydany użytkownikowi w miejscu oddania produktu do naprawy lub odesłany pod wskazany adres.
 • Jeśli nie poczyniono innych ustaleń, Klient, który dostarcza reklamowany towar osobiście, jest zobowiązany odebrać go w miejscu oddania produktu do naprawy. Nieodebranie towaru przez okres 6 miesięcy od dnia zawiadomienia o zakończeniu procedury gwarancyjnej, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu, jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 KC. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 KC, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne ProData sp. z o.o.
 • Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 10 może być dokonane listowanie, telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas oddawania sprzętu do naprawy bądź w późniejszym terminie adres e-mail.
 • W razie oczywistej bezzasadności reklamacji Użytkownik ponosi koszty związane z obsługą serwisową sprzętu oraz koszty przesyłki towaru.
 • W razie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu. Zabezpieczenie kopii danych spoczywa na właścicielu urządzenia.
 • Jeśli zajdzie taka konieczność, Gwarant przekaże sprzęt do naprawy w serwisie zewnętrznym. Gwarant nie bierze odpowiedzialności za poufność danych w przypadku przekazania sprzętu do serwisu zewnętrznego
 • Gwarancja jest ważna wyłącznie razem z dowodem zakupu.
 • „Warunki gwarancji komputerów ProData” są umową pomiędzy Gwarantem a kupującym i warunki w niej zawarte są jedynymi obowiązującymi obie strony.
 • Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.