Podpis Elektroniczny

 
 
Na naszą ofertę składają się:

- kompletne zestawy do podpisu elektronicznego, składające się między innymi z certyfikatu kwalifikowanego, karty kryptograficznej (nośnik certyfikatu) oraz czytnika kart kryptograficznych.
- certyfikaty kwalifikowane z certyfikatem na 1 rok lub 2 lata
- odnowienia certyfikatów na 1 rok lub 2 lata
- oraz usługę potwierdzenia tożsamości.

Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) jest rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy w swoich firmach lub instytucjach chcą stworzyć system o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. W jej skład wchodzi oprogramowanie, sprzęt oraz zaawansowane usługi i procedury postępowania.

ZASTOSOWANIE


Dla administracji publicznej:

- usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP),
- elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
- podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
- znakowanie czasem dokumentów elektronicznych,
- wymiana dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
- wewnętrzne systemy obiegu dokumentów elektronicznych wspierane przez proCertum PKI System,
kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart procesorowych.

Dla klientów biznesowych:

- wymiana dokumentów z partnerami biznesowymi drogą elektroniczną dzięki wykorzystaniu elementów proCertum PKI System,
- elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
- podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
- znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, klientów i kontrahentów, (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
- podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych (np. e-przetarg.pl, MarketPlanet),
- zawieranie umów przez Internet (np. ubezpieczenia),
- prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
- szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych (certyfikat niekwalifikowany zaufany),
- wymiana dokumentów elektronicznych z partnerami biznesowymi w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
- wewnętrzne systemy obiegu dokumentów elektronicznych wspierane przez proCertum PKI System,
- kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart procesorowych,
- jednokrotne logowanie do różnych zasobów informatycznych dzięki wykorzystaniu „single sign on”.

Dla klientów indywidualnych:

- elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
- znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, firm oraz osób prywatnych,
- wymiana dokumentów drogą elektroniczną z urzędami, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi itp. w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
- zawieranie umów przez Internet (np. ubezpieczenia),
- prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
- szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych (certyfikat niekwalifikowany zaufany).

OFERTA

Potwierdzenie tożsamości

Usługa potwierdzania tożsamości wykonywana jest zarówno w lokalizacji Punktu jak również w siedzibie klienta. Potwierdzanie tożsamości dokonywane jest przez przeszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę na temat procedur związanych z potwierdzaniem tożsamości, ochrony danych osobowych jak również odpowiedzialności prawnej.

Certyfikaty kwalifikowane

Możliwości:

- podpisanie dowolnego pliku,
- weryfikacja podpisu pod dokumentem,
- podpisywanie wielu plików przy jednokrotnym podaniu kodu PIN.


Warianty:

- z certyfikatem ważnym 1 rok lub 2 lata · zestaw z czytnikiem lub bez czytnika

ZASTOSOWANIE

- kontakty drogą elektroniczną z ZUSem (w programie Płatnik),
- składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu, składanie e-deklaracji podatkowych,
- podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
- korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
- podpisywanie faktur elektronicznych,
- składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
- korespondencja z urzędami administracji publicznej,
- zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
- udział w aukcjach i przetargach elektronicznych.

Wymagania techniczne

komputer osobisty:
- procesor: Pentium 800 MHz,
- pamięć RAM: 256 MB,
- 65 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
- porty: USB,
- system operacyjny: Microsoft Windows 2000, XP, Vista,
- przeglądarka np. Internet Explorer 5.1 - dostęp do Internetu.


Certyfikaty niekwalifikowane

Zastosowanie

Certyfikat Certum przeznaczony jest do zabezpieczania korespondencji elektronicznej (poczty e-mail). Umożiwia podpisanie i/lub szyfrowanie przesyłek. W połączeniu z oprogramowaniem podpisującym i szyfrującym (np. proCertum Combi) certyfikat służy również do zabezpieczania plików, np. archiwizowanych na dowolnym nośniku danych. Certyfikat pozwala na wykrycie wszelkich ingerencji i zmian w przesyłce e-mail, dokonanych przez osoby trzecie oraz daje gwarancję odbiorcy, że autorem wiadomości wysłanej z konta e-mail jest właściciel konta. W praktyce certyfikat Certum Silver stosowany jest jako główny sposób identyfikacji użytkownika w korporacji czy instytucji oraz jako podstawowe narzędzie do zabezpieczenia poczty elektronicznej.

Korzyści

- wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie,
- prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym,
- skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem wiadomości elektronicznych,
- skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem przechowywanych dokumentów elektronicznych i plików,
- dostęp do innych usług oferowanych przez CERTUM PCC (np. e-Notarius).

Parametry techniczne certyfikatu

- zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),
- zabezpieczony funkcją skrótu SHA1,
- minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit, EC 571 bit: sect571k1 (NIST K-571) oraz sect571r1 (NIST B-571),
- wydany przez CERTUM PCC posiadający aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,
- wydany przez CERTUM PCC, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach internetowych oraz we wszystkich produktach firmy Microsoft,
- możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.

Wymagania techniczne

- system operacyjny Windows XP lub Windows VISTA
- jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: IE wersja 6.0 , Firefox 2.0 , Opera 9.5
- dostęp do Internetu