Kursy i Szkolenia

Szanowni Państwo


Przedstawiamy Państwu ofertę Centrum Kształcenia Kadr „Aktin” zawierającą różne formy szkoleniowe w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zatem propozycje kursów, szkoleń i warsztatów, będących jednocześnie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby nauczycieli, przygotowanych zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Ofertę zawartą w informatorze kierujemy do: dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową. Mamy nadzieję, że nasze propozycje, po raz kolejny spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a nabyta wiedza i nowe umiejętności pozwolą skutecznie realizować nowe wyzwania oświatowe i kształtować obywatela Europy. Nowoczesne formy doskonalenia, proponowane przez naszą placówkę, pozwolą Państwu doskonalić własny warsztat pracy i podnosić jakość pracy szkoły, tym samym skuteczniej realizować podstawowe zadanie - wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby szkół i placówek oświatowych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.