Kupujesz Zyskujesz

REGULAMIN
Dla Programu Lojalnościowego - Kupujesz Zyskujesz

1. Wprowadzenie
Niniejszy dokument (”Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Kupujesz Zyskujesz (”Program Lojalnościowy” lub “Program”) oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

2. Program Lojalnościowy - Kupujesz Zyskujesz
2.1 Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez firmę AKTIN Sp. z o.o. z siedzibą
w Sosnowcu. Program jest prowadzony na terenie Polski.
2.2 Program lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez Państwa określonych produktów lun usług przyznawane będą punkty. Będą mogli Państwo wymienić je na nagrody znajdujące się w naszym katalogu.

3. Uczestnicy
3.1 Uczestnikiem programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat pracująca w jednostce edukacyjnej: uczelni, szkole, przedszkolu lub innych instytucjach będących klientami firmy AKTIN. Program nie obejmuje klientów hurtowych oraz dostaw w ramach Zamówień Publicznych.
3.2 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny,
w formie elektronicznej - e-mail, który wskazali Państwo w formularzu zamówienia.

4. Przyznawanie Punktów
4.1 W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w firmie AKTIN Sp. z o.o., zostaną Państwu przekazane Punkty. Za każde wydane 10 zł brutto od dnia 08.09.2014 - do dnia 31.12.2016 za zakupy towarów lub usług będzie przyznany 1 pkt. Wszystkie zakupy będą sumowane w okresie trwania programu. Informacja o ilości Punktów przyznanych w zwiazku z nabyciem towarów lub usług, będzie dostępna u konsultantów firmy AKTIN Sp. z o.o.
4.2 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

5. Wymiana Punktów na Nagrody.
5.1 Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z Państwa wyborem na Nagrody, które oferują Państwu AKTIN Sp. z o.o.. Nagrody dostarczane są na terenie Polski.
5.2 Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest niemożliwe.
5.3 Nagrody i Bony mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. Wydanie nagród jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca ilość Punktów.
5.4 Nagrodę zamówić można elektronicznie na adres aktin@aktin.pl z podaniem danych placówki która dokonała zakupu oraz adresem wysyłki wybranej nagrody. Zamówienie realizowane jest do 14 dni, chyba że wskazany zostanie inny termin.

6. Wygaśnięcie Punktów
Punkty wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu. Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego uczestnika nie zostaną Państwu przyznane punkty ani nie wymienią Państwo Punktów na Nagrody znajdujące się na nim Punkty wygasają.


Porozmawiaj z konsultantem!