Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Rusza nowy projekt pod nazwą „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”
Rusza nowy projekt pod nazwą „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”
Projekt będzie realizowany dzięki unijnemu wsparciu i ma zrewolucjonizować cyfrowo podkarpackie szkoły podstawowe. W ramach tej współpracy realizowany będzie, ujęty w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), projekt o znaczeniu strategicznym, którego celem jest rozwój robotyki edukacyjnej i nauki programowania w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Projekt będzie realizowany dzięki unijnemu wsparciu i ma zrewolucjonizować cyfrowo podkarpackie szkoły podstawowe. W ramach tej współpracy realizowany będzie, ujęty w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), projekt o znaczeniu strategicznym, którego celem jest rozwój robotyki edukacyjnej i nauki programowania w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Wartość projektu to ok. 140 mln złotych. W większości będą to Fundusze Europejskie, ale także pieniądze z budżetu państwa i województwa. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2023 – 2029. Nabór szkół do projektu rozpocznie się już 8 maja, a potrwa do 29 maja.

Więcej informacji na stronie:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/aktualnosci/rusza-wyjatkowy-projekt-robotyczny