BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe PiOncD
BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe PiOncD

BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe PiOncD

Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów i standardów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w placówkach oświatowych. Rzetelna analiza zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, walka i przeciwdziałanie tym czynnikom.

Numer katalogowy:PiOncD
Ocena:5.00001 ilość ocen: 1 (opinie)
Producent:Akademia Aktin
  Polecany

  1500.00

   do koszyka

  Punkty: 150 °P

  

  Opis szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów i standardów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w placówkach oświatowych. Rzetelna analiza zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, walka i przeciwdziałanie tym czynnikom, obcowanie z urządzeniami, sprzętem i narzędziami w jednostce edukacyjnej. Postępowanie przy wypadkach, procedury postępowania przy udzielaniu pomocy.

  Grupa odbiorców: nauczyciele potrzebujący aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Rezultat szkolenia: ukończenie szkolenia zapewnia odświeżenie wiedzy nt. obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu jej wykonywania.

  Program szkolenia:

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.


  Forma szkolenia: wykłady

  Wykładowca: mgr Maria Chwała

  Czas trwania szkolenia: 8h

  Grupa: maksymalnie 20 os.

  Termin i miejsce: do uzgodnienia

  Cena: 1500 zł/grupa. Każda dodatkowa os. to koszt 50 zł.


  Kontakt:

  Daniel Bartłomowicz

  Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

  504 068 926


  Aby ocenić produkt prosimy zaloguj się


  Karol Zieliński

  2013-10-22 11:36:51
    Świetny! Polecam

  pooolecam !!