BHP szkolenie dla pracodawców i innych osób kierująch pracownikami - samokształcenie kierowane BHP

BHP szkolenie dla pracodawców i innych osób kierująch pracownikami - samokształcenie kierowane BHP

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia.

Numer katalogowy:BHP
Ocena:5.00001 ilość ocen: 1 (opinie)
Producent:Akademia Aktin

  Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. 
  CEL SZKOLENIA: Przypomnienie i aktualizacja obowiazujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  ILOŚĆ GODZIN: 16
  PROGRAM SZKOLENIA:
  1.  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencji MOP)
  a. Aktualne przepisy, z  uwzględnieniem zmian, w tym dotyczące:
  - praw i obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów,
  - ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  b. problemy z interpretacją niektórych przepisów.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w stanowiska wyposażone w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
  4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związana z nimi profilaktyka.
  5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku).
  7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
  8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  CENA: 100 zł/osoba
  Samokształcenie kierowane może być przeprowadzone dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe
  MIEJSCE SZKOLENIA: Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia.
   

  Aby ocenić produkt prosimy zaloguj się


  Maja Tomczak

  2013-10-22 11:40:48
    Świetny! Polecam

  Świetny! Polecam


  Porozmawiaj z konsultantem!