Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa dnia 28 maja 2016 r. do Hotelu Marriott w Warszawie na wyjątkową konferencję poświęconą metodzie prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej.
Tajniki działania metody zdradzi nam sam Jozef Vervoort, spadkobierca dorobku naukowego oraz dokumentów prof. A. Tomatisa.

O potrzebie i wpływie komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń we wczesnej edukacji opowie prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko. Dzięki prelekcji mgr inż. Katarzyny Zychowicz dowiedzą się Państwo o możliwościach dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nieprzypadkowo skupimy się na dzieciach najmłodszych w całej drabinie edukacyjnej. To właśnie w tej grupie wiekowej terapia uwagi słuchowej przynosi tak spektakularne efekty.
Jak powiedział prof. Alfred Tomatis: „Czego uszy nie usłyszą, tego głos nie może przekazać”.  Profesor odkrył i wykazał, że istnieje związek pomiędzy odbieranymi przez słuch częstotliwościami, a całym systemem nerwowym, zmysłami, mózgiem, a nawet głosem człowieka. Odpowiednio skonstruowany program terapeutyczny, precyzyjnie dobrane częstotliwości mogą więc skutecznie leczyć zarówno drobne, jak i poważne problemy rozwojowe u małych dzieci.

Dlatego właśnie w terapii uwagi słuchowej grup wczesnoszkolnych używana jest muzyka Mozarta. Posiada ona dwie szczególne właściwości, dzięki którym naśladuje dźwięki odbierane przez dziecko w okresie prenatalnym. Jakie? M.in. o tych właściwościach i wysoce terapeutycznym wpływie na dzieci z problemami rozwojowymi: dysleksją, dysgrafią, zaburzeniami koncentracji i motoryki, ADHD, opowie podczas swoich prelekcji Jozef Vervoort. W trakcie konferencji będą mieli Państwo okazję bliżej poznać sposób działania terapii, jej możliwości, a także rozwiązanie stworzone przez Young Digital Planet z myślą o stosowaniu zgodnie z odkryciami prof. A. Tomatisa.

Drugim, równie ważnym tematem, który w swojej prelekcji poruszy prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko jest wpływ procesu komunikacji w relacji nauczyciel-dziecko na kształtowanie sposobu myślenia najmłodszych uczniów.

Dzięki prelekcji mgr inż. Katarzyny Zychowicz dot. pozyskiwania środków unijnych dowiedzą się Państwo o możliwościach dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poniżej przedstawiamy Państwu pełną agendę wydarzenia. Organizator zastrzega możliwość niewielkich zmian w harmonogramie.

 

Godzina

Informacje

 
 
 

08:30 – 09:00

rejestracja uczestników konferencji

 
 

09:00 – 11:30

Jozef Vervoort, Metoda prof. Alfreda Tomatisa jako dodatkowe wsparcie rozwoju uczniów edukacji wczesnoszkolnej, część 1

 
 

11:30 – 11:45

przerwa kawowa

 
 

11:45 – 12:30

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko, Proces komunikowania się a wspieranie myślenia dzieci we wczesnej edukacji

 
 

12:30 – 13:00

Magdalena Raciniewska, Zastosowanie rozwiązania Young Digital Planet do diagnozy i terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej

 
 

13:00 – 13:30

przerwa kawowa z przekąskami

 
 

13:30 – 14:15

mgr inż. Katarzyna Zychowicz, Analiza możliwości dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 
 

14:15 – 15:45

 

 

15:45 – 16:00 

Jozef Vervoort, Metoda prof. Alfreda Tomatisa jako dodatkowe wsparcie rozwoju uczniów edukacji wczesnoszkolnej, część 2


pytania, zakończenie konferencji

 
                       
 

 

LOKALIZACJA

Hotel Marriott

Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

KONTAKT

Katarzyna Domagała

tel. 508 410 746

e-mail: kursy@aktin.pl

TUTAJ

POBIERZ FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY