Chorzowski Festiwal Robotów

AKTIN na Chorzowskim FESTIWALU ROBOTÓW 16 marzec 2016r.
 
Celem festiwalu, była popularyzacja nauki, promocja najważniejszych osiągnięć technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą wiedzą, kulturą i sztuką.
Jak powiedział Stephen Hawking: „Fundamentalna zasada rządząca wszechświatem: przyczyny występują przed skutkami, nigdy odwrotnie”. Ta szeroka oferta propozycji naukowych daje możliwość przeżycia fascynującego spotkania z różnymi dziedzinami wiedzy.
W tym roku na festiwalu uczestniczyły: Wydziały Uniwersytetu Śląskiego: Matematyki, Fizyki i Chemii, Informatyki i Nauki o Materiałach, Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższa Szkoła Techniczna z Katowic, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz zainteresowani nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych.