Aktualności

Oferta pracy - Agent Ubezpieczeniowy2020.01.21

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

 Aktin w Sosnowcu posiadający w swojej ofercie ubezpieczenia 20 najlepszych ubezpieczycieli w Polsce poszukuje kandydatów na stanowisko:

Agent Ubezpieczeniowy

Kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu zawierania umów ubezpieczeniowych, technik sprzedażowych, umiejętnością aktywnego pozyskiwania klientów oraz podtrzymywania relacji z klientami. Powinien być samodzielny, zorganizowany otwarty na rozwój i nowe wyzwania. Wymaganiem koniecznym jest wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 

Gwarantujemy pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie, stałe godziny pracy umowę o pracę, oraz bonusy pracownicze. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z naszym biurem 32 7860505 oraz przesłanie CV na adres: kt@aktin.pl

 

Oferta pracy - Specjalista do spraw sprzedaży2020.01.21

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

 Aktin Sp. z o.o. w Sosnowcu – leader w dystrybucji rozwiązań edukacyjnych z 22 letnim stażem poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Kandydat powinien wykazać się znajomością technik sprzedażowych, kreatywnością, komunikatywnością, solidnością i umiejętnością organizacji pracy własnej. Powinien być nastawiony na rozwój, otwarty na klienta i gotowy na sukces. Wymaganiem koniecznym jest wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 

Gwarantujemy pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie, stałe godziny pracy umowę o pracę, oraz bonusy pracownicze. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z naszym biurem 32 7860505 oraz przesłanie CV na adres: kt@aktin.pl

 

Pomagamy! 28 finał WOŚP2020.01.15

28 finał WOŚP - różowa ekipa AKTIN po raz kolejny dała radę!!!

1 miejsce wśród firm

2 miejsce na Hali MOSiR w Sosnowcu.

Sie ma!

28 finał WOŚP

 

Oferta pracy - specjalista do spraw sprzedaży2019.10.29

FERTA PRACY
Specjalista ds. sprzedaży - handlowiec

Obowiązki:

• efektywne pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie stałego kontaktu z obecnymi, 
• zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów,
• zorientowanie na konkurencję,
• monitorowanie rynku lokalnego,
• monitorowanie sprzedaży,
• uczestnictwo w procesie ofertowania (w tym: nadzór nad terminowością wycen i przygotowywania ofert, zamówień i faktur),
• znajomość oferty i procedur wewnętrznych.

Wymagania:
• praktyczna znajomość zasad sprzedaży i pracy w dziale handlowym,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe),
• doświadczenia w handlu – minimum 1 rok,
• umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności organizowania czasu pracy,
• biegła obsługa komputera (w tym pakietu Office),
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
• gotowość do równoległej realizacji wielu zadań,
• doskonałe umiejętności negocjacyjne,
• samodzielność, odpowiedzialność, punktualność,
• silna motywacja do pracy,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• wysoka kultura osobista,
• mile widziana obsługa programu Subiekt,
• czynnego prawa jazdy kat. B

Oferujemy:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę w stale rozwijającej się firmie,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełen etat, czas określony,
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
• narzędzia niezbędne do pracy.

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kt@aktin.pl

 


ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE BIBLIOTEK W NOWOCZESNY SPRZĘT KOMPUTEROWY2019.07.12

Instytut Książki ogłosił kolejną edycję programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach.

Poniżej warunki skorzystania z programu:

Kto może skorzystać z programu?
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. 

Jakie są limity finansowe?
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł.
Jaki jest wkład własny?
Minimum 15%. Procentowy udział wkładu własnego obliczany jest od kosztu całkowitego, czyli np. jeśli biblioteka chce otrzymać 10 000 zł z dofinansowania, to wkład własny wyniesie minimum 1 500 zł
Co można kupić w ramach programu?
Ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania można kupić
- tablice i monitory interaktywne;
- komputery stacjonarne i przenośne
- roboty edukacyjne
- jednostki wejścia-wyjścia, np. projektory, urządzenia wielofunkcyjne, monitory dotykowe, słuchawki z mikrofonem do komputerów
- jednostki pamięci, np. jednostki pamięci zewnętrznej, dyski zewnętrzne
- jednostki zasilające, np. UPS-y, listwy zasilające
- jednostki wejścia, np. klawiatury, myszy, skanery, kamery internetowe, mikrofony do komputerów, czytniki kodów
- jednostki wyjścia, np. monitory, drukarki, głośniki do komputerów, słuchawki do komputerów, czytniki książek elektronicznych
- systemy wizualizacji wielkoekranowej
- urządzenia transmisji i ochrony danych, np. firewalle, modemy, routery, transmitery Bluetooth, switche
- oprogramowanie, np. systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe
- oprogramowanie narzędziowe (z wyłączeniem systemów bibliotecznych)

Gdzie znajdę odpowiedni sprzęt?
Przygotowaliśmy dla Państwa cztery wyjątkowe zestawy dla bibliotek.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
- Dofinansowanie może być wydatkowane na zakup urządzeń i oprogramowania, określonych w regulaminie, których jednostkowa cena nabycia, czyli odrębne dla każdego urządzenia i oprogramowania, nie przekracza 10 000 zł.
- Na dzień sporządzenia wniosku cenę nabycia można określić np. przez zrobienie przez siebie rozeznania cenowego w sklepach internetowych oferujących pożądany sprzęt. Kwoty należy wpisywać w zaokrągleniu do pełnych złotych.
- Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Jakie są kryteria przyznawania środków?
Jedynym kryterium szeregującym wnioskodawców na liście rankingowej będzie wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – wskaźnik G (§ 12 ust. 3 Regulaminu). Wskaźnik ten dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego można sprawdzić na stronie Ministerstwa.

Jakie dokumenty należy złożyć? 
Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki POBIERZ WNIOSEK

Na jaki adres wysłać wniosek?
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Jaki jest termin składania wniosków?
Wnioski należy złożyć do 31 lipca 2019 r.

Ważne dokumenty:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – regulamin

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – formularz wniosku

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – wniosek wzorcowy

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – raport z wykonania zadania

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – wzór umowy

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – informacja o pomocy publicznej

Źródło: Instytut Książki 

 

Rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”2019.04.08

Rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

2019.04.03 15:20, aktualizacja: 2019.04.05 10:22

Autor: Paweł Dopadko (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 5 kwietnia 2019 r. rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

 Ideą „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów polegać będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych, jak również już istniejących pracowni informatycznych i językowych oraz zwiększeniu dostępu do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych pracowni informatycznych i językowych w jednostkach oświatowych.

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym.

 Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2019 r. wynosi 5 mln zł.

 Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego.

 Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomoc udzielana Beneficjentowi jest pomocą o charakterze bieżącej działalności.

W ramach realizacji zadania przewiduje się szeroki katalog prac i zakupów, w szczególności:

 1. prace przygotowawcze;
 2. usługi nadzoru technicznego;
 3. roboty remontowo - montażowe;
 4. wykonanie instalacji niezbędnych do realizacji zadania, w tym: elektrycznych, sieci LAN, nagłośnieniowych itp.;
 5. zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 6. zakup sprzętu informatycznego, w tym: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, serwerów, drukarek, tablic interaktywnych, ploterów itp.;
 7. zakup sprzętu audio, zestawów słuchawkowych, magnetofonów cyfrowych, itp.;
 8. zakup oprogramowania podstawowego i jego instalacja;
 9. zakup oprogramowania specjalistycznego i jego instalacja.

 

Wysokość i warunki otrzymania pomocy finansowej

Dofinansowanie  zadania w ramach programu może wynieść do 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł.

Minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego muszą być zabezpieczone ze środków własnych Beneficjenta.

Jednostka Samorządu Terytorialnego może otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole/zespole szkół, za wyjątkiem:

 • Miasto Warszawa może otrzymać pomoc na maksymalnie dziesięć zadań,
 • Miasta: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka i Ciechanów mogą otrzymać pomoc na maksymalnie po trzy zadania.

 Pomoc finansowa zostanie przekazana Beneficjentowi jednorazowo w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Pomoc może być udzielona jedynie dla zadań jednoetapowych, przygotowanych lub planowanych, których rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu Umowy, a zakończenie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Kwalifikowalność wydatków

Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.

Wydatek kwalifikowalny może być poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dniu podpisania Umowy o przyznaniu pomocy finansowej oraz nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

 

Nabór wniosków

Wnioski należy składać (na wzorze załączonym poniżej) w terminie od 5 do 30 kwietnia 2019 r.:

 • w formie papierowej osobiście, w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Wnioski powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

(Nabór wniosków MPDP – pracownie)

(o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania) 

 Uwaga: W przypadku złożenia wniosków ponad limit określony w Regulaminie, wszystkie wnioski Beneficjenta nie będą rozpatrywane.

 Informacje szczegółowe

Szczegóły dotyczące udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 416/35/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2 kwietnia 2019 r.

 Przed przystąpieniem do aplikowania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 72 kB, Liczba pobrań: 200
Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 216
Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 76