Korzystanie z usługi Office 365 w szkole

Moduł I skierowany jest dla dyrekcji, administracji oraz nauczycieli, którzy będą korzystać z usługi Office 365. Wprowadzenie, instalacja programu, pierwsze logowanie, personalizacja, aplikacja Outlook Web App, kalendarz, SkyDrive, podsumowanie.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
800.00 zł
do koszyka
Psychopedagogiczne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni

Podczas warsztatów pokażemy Wam zagrożenia, jakie mogą spotkać waszych uczniów, korzystających z Internetu i jak im zapobiegać.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Cyfrowa przestrzeń w edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób dostosować nauczanie do realiów i warunków współczesnej szkoły.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Współczesny nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej

Warsztaty dla tych, którzy chcą odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, czyli kilka prostych sposobów na komunikację z cyfrowymi urządzeniami.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Podążając za uczniem…

Podczas warsztatów dowiecie się Państwo, jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii. Pokażemy Wam, w jaki sposób budować autorytet nauczyciela we współczesnym świecie.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Metodyka pracy z multimediami w edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów poznacie szczegóły dotyczące metod, form pracy z multimediami. Dowiecie się, jak w prosty sposób uatrakcyjnić zajęcia, stworzycie swój własny warsztat pracy.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców?

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób zaplanować i realizować proces edukacyjny, aby był atrakcyjny dla współczesnych uczniów, dowiecie się, w jaki sposób funkcjonuje nowe pokolenie i jak zmienił się ich styl uczenia się.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Komunikacja z mediami = komunikacja nauczyciela z uczniami

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób pomóc sobie i uczniom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zdominowanej przez nowoczesne technologie.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Multibook – nowe narzędzie nauczyciela i ucznia w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów poznacie możliwości wykorzystania interaktywnego podręcznika Multibook w procesie edukacji wczesnoszkolnej, jako podstawowe narzędzie pracy, a także sposób na uatrakcyjnienie lekcji, zwiększenie efektywności nauczania...

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Potencjał nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób efektywnie wykorzystać nowoczesne technologie w procesie edukacji wczesnoszkolnej, jak stworzyć niepowtarzalne lekcje, w jaki sposób pomóc uczniom wykorzystać nowe technologie w nauce..

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w szkole masowej

Profilaktyka agresji w szkole. Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb i specyfiki funkcjonowania ucznia przewlekle chorego i jego rodziny.Określenie form pomocy i metod pracy z uczniem przewlekle chorym (na przykładzie m.in. ucznia niepełnosprawnego ruchowo.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Zrozumieć siebie by zrozumieć innych

Dojrzewamy i rozwijamy się dzięki procesom: uczenia się, komunikacji i zmiany. Te trzy elementy składają się na nasze unikalne doświadczenie. W zależności od istotności decyzji jaką w życiu podejmujemy, odwołujemy się do różnych obszarów naszego umysłu.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
SZKOLENIE  I i II stopnia z metody prof. Alfreda TOMATISA

Metoda A. Tomatisa jako wspomaganie rozwoju uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna poprzez usprawnianie czynnego słuchania wywiera wpływ na poziom funkcjonowania człowieka w otoczeniu.

» zobacz szczegóły
10000.00 zł
do koszyka
Rysunek techniczny na komputerze. Program MegaCAD 2D lub 3D

MegaCAD umożliwia przede wszystkim tworzenie projektów technicznych. Dodatkowe aplikacje zewnętrzne mogą przystosować go do zarządzania różnego rodzaju sieciami. Położenie elementów sieci definiowane jest w sposób graficzny.

» zobacz szczegóły
270.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!