Korzystanie z usługi Office 365 w szkole KorzyOffice365

Moduł I skierowany jest dla dyrekcji, administracji oraz nauczycieli, którzy będą korzystać z usługi Office 365. Wprowadzenie, instalacja programu, pierwsze logowanie, personalizacja, aplikacja Outlook Web App, kalendarz, SkyDrive, podsumowanie.

Numer katalogowy:KorzyOffice365

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Psychopedagogiczne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni PedZagCyber

Podczas warsztatów pokażemy Wam zagrożenia, jakie mogą spotkać waszych uczniów, korzystających z Internetu i jak im zapobiegać.

Numer katalogowy:PedZagCyber

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Cyfrowa przestrzeń w edukacji wczesnoszkolnej CyfEduWS

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób dostosować nauczanie do realiów i warunków współczesnej szkoły.

Numer katalogowy:CyfEduWS

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Współczesny nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej CyfrPrzesEdu

Warsztaty dla tych, którzy chcą odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, czyli kilka prostych sposobów na komunikację z cyfrowymi urządzeniami.

Numer katalogowy:CyfrPrzesEdu

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Podążając za uczniem… PodążUczn

Podczas warsztatów dowiecie się Państwo, jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii. Pokażemy Wam, w jaki sposób budować autorytet nauczyciela we współczesnym świecie.

Numer katalogowy:PodążUczn

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Metodyka pracy z multimediami w edukacji wczesnoszkolnej MultimediaEduWcz

Podczas warsztatów poznacie szczegóły dotyczące metod, form pracy z multimediami. Dowiecie się, jak w prosty sposób uatrakcyjnić zajęcia, stworzycie swój własny warsztat pracy.

Numer katalogowy:MultimediaEduWcz

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? PokCyfrTub

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób zaplanować i realizować proces edukacyjny, aby był atrakcyjny dla współczesnych uczniów, dowiecie się, w jaki sposób funkcjonuje nowe pokolenie i jak zmienił się ich styl uczenia się.

Numer katalogowy:PokCyfrTub

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Komunikacja z mediami = komunikacja nauczyciela z uczniami KomZMed

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób pomóc sobie i uczniom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zdominowanej przez nowoczesne technologie.

Numer katalogowy:KomZMed

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Multibook – nowe narzędzie nauczyciela i ucznia w procesie edukacji wczesnoszkolnej Multibook

Podczas warsztatów poznacie możliwości wykorzystania interaktywnego podręcznika Multibook w procesie edukacji wczesnoszkolnej, jako podstawowe narzędzie pracy, a także sposób na uatrakcyjnienie lekcji, zwiększenie efektywności nauczania...

Numer katalogowy:Multibook

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Potencjał nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej PotNowTech

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób efektywnie wykorzystać nowoczesne technologie w procesie edukacji wczesnoszkolnej, jak stworzyć niepowtarzalne lekcje, w jaki sposób pomóc uczniom wykorzystać nowe technologie w nauce..

Numer katalogowy:PotNowTech

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w szkole masowej

Profilaktyka agresji w szkole. Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb i specyfiki funkcjonowania ucznia przewlekle chorego i jego rodziny.Określenie form pomocy i metod pracy z uczniem przewlekle chorym (na przykładzie m.in. ucznia niepełnosprawnego ruchowo.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Zrozumieć siebie by zrozumieć innych ZrozumSiebieZrozumInnych

Dojrzewamy i rozwijamy się dzięki procesom: uczenia się, komunikacji i zmiany. Te trzy elementy składają się na nasze unikalne doświadczenie. W zależności od istotności decyzji jaką w życiu podejmujemy, odwołujemy się do różnych obszarów naszego umysłu.

Numer katalogowy:ZrozumSiebieZrozumInnych

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Rysunek techniczny na komputerze. Program MegaCAD 2D lub 3D CAD

MegaCAD umożliwia przede wszystkim tworzenie projektów technicznych. Dodatkowe aplikacje zewnętrzne mogą przystosować go do zarządzania różnego rodzaju sieciami. Położenie elementów sieci definiowane jest w sposób graficzny.

Numer katalogowy:CAD

» zobacz szczegóły
270.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!