Nagrody i Kary - Aspekty psychologiczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. NiK

Szkolenie dla nauczycieli, którzy usystematyzują swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania świadomych relacji: nauczyciel przedszkola-dziecko, konsekwentnego stosowania kar i nagród oraz stosowania prawidłowych norm wychowawczych wobec najmłodszych.

Numer katalogowy:NiK

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Depresja młodzieńcza i metody radzenia sobie ze stresem DepMłodzStres

Profilaktyka agresji w szkole. Poszerzenie wiedzy na temat depresji młodzieńczej i jej objawów. Określenie form i metod pracy profilaktycznej oraz planowanie interwencji terapeutycznych w przejawach depresji młodzieńczej. Radzenie sobie ze stresem.

Numer katalogowy:DepMłodzStres

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Profilaktyka agresji w szkole.Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dziecka z ADHD i jego potrzeb.Wypracowanie zasad i form pomocy dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo w szkole ogólnodostępnej.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!