Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

Asertywność

Poszerzenie wiedzy na temat asertywnego zachowania nauczycieli w relacjach z uczniami i ich rodzicami.Rozszerzenie umiejętności w zakresie asertywnego wyrażania swojego stanowiska i reagowania w sytuacjach trudnych.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Komunikacja interpersonalna

Profilaktyka agresji w szkole.Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych szkół wszystkich typów

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Współpraca szkoły z rodzicami uczniów

Profilaktyka agresji w szkole. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych wszystkich typów szkół

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!