Profilaktyka agresji w szkole

Profilaktyka agresji w szkole.Usystematyzowanie wiedzy na temat pracy profilaktycznej szkoły w celu przeciwdziałania agresji i przemocy.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem „trudnym”.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Rola szkoły szkoły w zapobieganiu używania przez uczniów substancji psychoaktywnych

Profilaktyka agresji w szkole.Poszerzenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie uczniów w szkole.Określenie wpływu czynników ryzyka i czynników chroniących na proces adaptacji społecznej uczniów. Wyodrębnienie sygnałów świadczących o kontakcie

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!