Warsztat pracy nauczyciela w zreformowanej szkole

Technologia druku przestrzennego 3D i modelowanie przestrzenne

DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH. Technologia druku przestrzennego 3D jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii obecnych czasów. Dostępność ogromnej ilości drukarek 3D wykorzystujących różne rodzaje technologii druku.

» zobacz szczegóły
300.00 zł
do koszyka
Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi

Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi

» zobacz szczegóły
60.00 zł
do koszyka
Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein.

TEMAT SZKOLENIA: Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein. GRUPA ODBIORCZA: Nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, techniki, infor

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Temat szkolenia: Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy Forma: warsztat

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej

Temat szkolenia: Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej Adresat: Nauczyciele przedszkola Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy Forma: warsztat 4 godziny

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł III TabInter3

Realizacja modułu III wymaga umiejętności, o których mowa w modułach poprzednich. Moduł skierowany jest do grupy nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania.

Numer katalogowy:TabInter3

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł II TabInter2

Moduł skierowany do nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania. Po zakończeniu będą potrafili tworzyć własne prezentacje i dowolnie je modyfikować.

Numer katalogowy:TabInter2

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł I TabInter1

Moduł skierowany jest do nauczycieli, którzy nie mają stałego kontaktu z tablicą. Nie korzystają z niej, lub wykorzystują ją sporadycznie. Po zakończeniu modułu, nauczyciele będą swobodnie posługiwać się podstawowymi narzędziami.

Numer katalogowy:TabInter1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyczne wykorzystanie pilotów interaktywnych na lekcjach - część II PilotyInteraktywne2

Zarzadzanie danymi. Jeszcze więcej możliwości wykorzystania klikerów. Tworzenie pytań z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji oprogramowania i programów zewnętrznych. Praca z testami.

Numer katalogowy:PilotyInteraktywne2

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Metodyczne wykorzystanie pilotów interaktywnych na lekcjach - część I PilotyInteraktywne1

Oprogramowanie. Zarządzanie danymi. Przykładowe lekcje z wykorzystaniem klikerów. Tworzenie pytań z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji oprogramowania i programów zewnętrznych.

Numer katalogowy:PilotyInteraktywne1

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!