Centrum Kształcenia Kadr

Pierwsza pomoc przedmedyczna - grupowe PPP- grupa

Zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania. Regulacja prawna pierwszej pomocy, algorytmy postępowania z poszkodowanym w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Numer katalogowy:PPP- grupa

» zobacz szczegóły
1200.00 zł
1000.00 zł
do koszyka
BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe PiOncD

Przypomnienie i aktualizacja obowiazujących przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Numer katalogowy:PiOncD

» zobacz szczegóły
1200.00 zł
1000.00 zł
do koszyka
Technologia druku przestrzennego 3D i modelowanie przestrzenne

DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH. Technologia druku przestrzennego 3D jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii obecnych czasów. Dostępność ogromnej ilości drukarek 3D wykorzystujących różne rodzaje technologii druku.

» zobacz szczegóły
300.00 zł
do koszyka
Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi

Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi

» zobacz szczegóły
60.00 zł
do koszyka
Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein.

TEMAT SZKOLENIA: Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein. GRUPA ODBIORCZA: Nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, techniki, infor

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Temat szkolenia: Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy Forma: warsztat

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej

Temat szkolenia: Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej Adresat: Nauczyciele przedszkola Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy Forma: warsztat 4 godziny

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej

Temat szkolenia: Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Edukacja wczesnoszkolna w ujęciu nowej podstawy programowej

Temat szkolenia: Edukacja wczesnoszkolna w ujęciu nowej podstawy programowej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, przede wszystkim zapoznanie ze zmianami obowiązującym

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Wychowanie przedszkolne dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Temat szkolenia: Wychowanie przedszkolne dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wg nowej podstawy programowej Adresat: Nauczyciele przedszkola Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, przede wszystkim

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nagrody i Kary - Aspekty psychologiczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. NiK

Szkolenie dla nauczycieli, którzy usystematyzują swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania świadomych relacji: nauczyciel przedszkola-dziecko, konsekwentnego stosowania kar i nagród oraz stosowania prawidłowych norm wychowawczych wobec najmłodszych.

Numer katalogowy:NiK

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Profilaktyka agresji w szkole

Profilaktyka agresji w szkole.Usystematyzowanie wiedzy na temat pracy profilaktycznej szkoły w celu przeciwdziałania agresji i przemocy.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem „trudnym”.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Rola szkoły szkoły w zapobieganiu używania przez uczniów substancji psychoaktywnych

Profilaktyka agresji w szkole.Poszerzenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie uczniów w szkole.Określenie wpływu czynników ryzyka i czynników chroniących na proces adaptacji społecznej uczniów. Wyodrębnienie sygnałów świadczących o kontakcie

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł III TabInter3

Realizacja modułu III wymaga umiejętności, o których mowa w modułach poprzednich. Moduł skierowany jest do grupy nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania.

Numer katalogowy:TabInter3

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł II TabInter2

Moduł skierowany do nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania. Po zakończeniu będą potrafili tworzyć własne prezentacje i dowolnie je modyfikować.

Numer katalogowy:TabInter2

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
  • 1
  • 2
  • Dalej ›

Porozmawiaj z konsultantem!