Zajęcia z ROBOTYKI LEGO dla dzieci i młodzieży. RobotykaLEGO

LEGO to teraz nie tylko zabawa, ale odkrywanie, wyrażanie i dzielenie się pomysłami. Zapewniamy ciekawe, wesołe i inspirujące zajęcia rozwijające kreatywność uczestników. Nasze zajęcia rozwijają logiczne myślenie i zdolności manualne.

Numer katalogowy:RobotykaLEGO

» zobacz szczegóły
120.00 zł
do koszyka
Korzystanie z usługi Office 365 w szkole KorzyOffice365

Moduł I skierowany jest dla dyrekcji, administracji oraz nauczycieli, którzy będą korzystać z usługi Office 365. Wprowadzenie, instalacja programu, pierwsze logowanie, personalizacja, aplikacja Outlook Web App, kalendarz, SkyDrive, podsumowanie.

Numer katalogowy:KorzyOffice365

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna - grupowe PPP- grupa

Zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania. Regulacja prawna pierwszej pomocy, algorytmy postępowania z poszkodowanym w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Numer katalogowy:PPP- grupa

» zobacz szczegóły
1200.00 zł
1000.00 zł
do koszyka
BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe PiOncD

Przypomnienie i aktualizacja obowiazujących przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Numer katalogowy:PiOncD

» zobacz szczegóły
1200.00 zł
1000.00 zł
do koszyka
BHP szkolenie dla pracodawców i innych osób kierująch pracownikami - samokształcenie kierowane BHP

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia.

Numer katalogowy:BHP

» zobacz szczegóły
100.00 zł
do koszyka
Technologia druku przestrzennego 3D i modelowanie przestrzenne

DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH. Technologia druku przestrzennego 3D jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii obecnych czasów. Dostępność ogromnej ilości drukarek 3D wykorzystujących różne rodzaje technologii druku.

» zobacz szczegóły
300.00 zł
do koszyka
Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi

Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi

» zobacz szczegóły
60.00 zł
do koszyka
Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein.

TEMAT SZKOLENIA: Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein. GRUPA ODBIORCZA: Nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, techniki, infor

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Temat szkolenia: Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy Forma: warsztat

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej

Temat szkolenia: Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej Adresat: Nauczyciele przedszkola Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy Forma: warsztat 4 godziny

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej

Temat szkolenia: Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, rozbudowa własnego warsztatu pracy

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Edukacja wczesnoszkolna w ujęciu nowej podstawy programowej

Temat szkolenia: Edukacja wczesnoszkolna w ujęciu nowej podstawy programowej Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, przede wszystkim zapoznanie ze zmianami obowiązującym

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Wychowanie przedszkolne dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Temat szkolenia: Wychowanie przedszkolne dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wg nowej podstawy programowej Adresat: Nauczyciele przedszkola Cel ogólny szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy objętej programem szkolenia, przede wszystkim

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
Wakacje z Lego i drukiem 3D - półkolonie dla dzieci WakacjeLEGO+Druk3D

Proponujemy Państwu organizację zajęć w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzą dyplomowani pedagodzy przy współpracy z firmą LEGO Education. Wakacje z klockami LEGO i Drukiem 3D realizowaliśmy w ubiegłych latach z dużym zainteresowanie

Numer katalogowy:WakacjeLEGO+Druk3D

» zobacz szczegóły
150.00 zł
120.00 zł
do koszyka
Nagrody i Kary - Aspekty psychologiczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. NiK

Szkolenie dla nauczycieli, którzy usystematyzują swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania świadomych relacji: nauczyciel przedszkola-dziecko, konsekwentnego stosowania kar i nagród oraz stosowania prawidłowych norm wychowawczych wobec najmłodszych.

Numer katalogowy:NiK

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
do koszyka
  • 1
  • 2
  • 3
  • Dalej ›

Przedstawiamy Państwu ofertę Centrum Kształcenia Kadr „Aktin” zawierającą różne formy szkoleniowe w zakresie doskonalenia  i dokształcania nauczycieli, zatem propozycje kursów, szkoleń i warsztatów, będących jednocześnie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby nauczycieli. Ofertę zawartą w informatorze kierujemy do: dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową. Mamy nadzieję, że nasze propozycje, po raz kolejny spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a nabyta wiedza i nowe umiejętności pozwolą skutecznie realizować nowe wyzwania oświatowe i kształtować obywatela Europy. Nowoczesne formy doskonalenia, proponowane przez naszą placówkę, pozwolą Państwu doskonalić własny warsztat pracy  i podnosić jakość pracy szkoły, tym samym skuteczniej realizować podstawowe zadanie - wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby szkół i placówek oświatowych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia/ dokształcania można dokonać, wypełniając formularz dostępny na stronie www.aktin.pl.Ponieważ naszym pragnieniem jest przygotowanie form pomocnych w rozwiązywaniu problemów wszystkich podmiotów szkoły, zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą i w ramach wymiany doświadczeń przeprowadzić zajęcia lub  warsztaty. Oczekujemy propozycji tematów zajęć nieujętych w naszym informatorze, a ułatwiających pracę w szkole.


Porozmawiaj z konsultantem!