Zajęcia z ROBOTYKI LEGO dla dzieci i młodzieży.

LEGO to teraz nie tylko zabawa, ale odkrywanie, wyrażanie i dzielenie się pomysłami. Zapewniamy ciekawe, wesołe i inspirujące zajęcia rozwijające kreatywność uczestników. Nasze zajęcia rozwijają logiczne myślenie i zdolności manualne.

» zobacz szczegóły
120.00 zł
do koszyka
Korzystanie z usługi Office 365 w szkole.

Moduł I skierowany jest dla dyrekcji, administracji oraz nauczycieli, którzy będą korzystać z usługi Office 365. Wprowadzenie, instalacja programu, pierwsze logowanie, personalizacja, aplikacja Outlook Web App, kalendarz, SkyDrive, podsumowanie.

» zobacz szczegóły
1000.00 zł
800.00 zł
do koszyka
Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi.

Rozpoczniemy przygodę z klockami LEGO Education od zapoznania się ze stojącą za nimi filozofią nauczania. W tej części zaproponujemy również kilka pomysłów na zarządzanie pracownią LEGO. Na kilku przykładowych modelach pokażemy, na czym polega praca z WeDo

» zobacz szczegóły
60.00 zł
do koszyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna - grupowe

Zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania. Regulacja prawna pierwszej pomocy, algorytmy postępowania z poszkodowanym w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

» zobacz szczegóły
1200.00 zł
900.00 zł
do koszyka
BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe

Przypomnienie i aktualizacja obowiazujących przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

» zobacz szczegóły
1200.00 zł
900.00 zł
do koszyka
BHP szkolenie dla pracodawców i innych osób kierująch pracownikami - samokształcenie kierowane

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia.

» zobacz szczegóły
100.00 zł
do koszyka
Wakacje z Lego i drukiem 3D - półkolonie dla dzieci

Proponujemy Państwu organizację zajęć w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzą dyplomowani pedagodzy przy współpracy z firmą LEGO Education. Wakacje z klockami LEGO i Drukiem 3D realizowaliśmy w ubiegłych latach z dużym zainteresowanie

» zobacz szczegóły
150.00 zł
120.00 zł
do koszyka
NAGRODY I KARY- Aspekty psychologiczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Szkolenie dla nauczycieli, którzy usystematyzują swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania świadomych relacji: nauczyciel przedszkola-dziecko, konsekwentnego stosowania kar i nagród oraz stosowania prawidłowych norm wychowawczych wobec najmłodszych.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Cyfrowa przestrzeń w edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów dowiecie się, jak odnieść sukces i jak sprawić, aby uczniowie odnosili sukcesy. Poznacie sposoby na skuteczną, efektywną naukę opartą w cyfrowym świecie.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Psychopedagogiczne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni

Podczas warsztatów pokażemy Wam zagrożenia, jakie mogą spotkać waszych uczniów, korzystających z Internetu i jak im zapobiegać.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Cyfrowa przestrzeń w edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób dostosować nauczanie do realiów i warunków współczesnej szkoły.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Współczesny nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej

Warsztaty dla tych, którzy chcą odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, czyli kilka prostych sposobów na komunikację z cyfrowymi urządzeniami.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Podążając za uczniem…

Podczas warsztatów dowiecie się Państwo, jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii. Pokażemy Wam, w jaki sposób budować autorytet nauczyciela we współczesnym świecie.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Metodyka pracy z multimediami w edukacji wczesnoszkolnej

Podczas warsztatów poznacie szczegóły dotyczące metod, form pracy z multimediami. Dowiecie się, jak w prosty sposób uatrakcyjnić zajęcia, stworzycie swój własny warsztat pracy.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców?

Podczas warsztatów dowiecie się w jaki sposób zaplanować i realizować proces edukacyjny, aby był atrakcyjny dla współczesnych uczniów, dowiecie się, w jaki sposób funkcjonuje nowe pokolenie i jak zmienił się ich styl uczenia się.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
  • 1
  • 2
  • 3
  • Dalej ›

Przedstawiamy Państwu ofertę Centrum Kształcenia Kadr „Aktin” zawierającą różne formy szkoleniowe w zakresie doskonalenia  i dokształcania nauczycieli, zatem propozycje kursów, szkoleń i warsztatów, będących jednocześnie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby nauczycieli. Ofertę zawartą w informatorze kierujemy do: dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową. Mamy nadzieję, że nasze propozycje, po raz kolejny spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a nabyta wiedza i nowe umiejętności pozwolą skutecznie realizować nowe wyzwania oświatowe i kształtować obywatela Europy. Nowoczesne formy doskonalenia, proponowane przez naszą placówkę, pozwolą Państwu doskonalić własny warsztat pracy  i podnosić jakość pracy szkoły, tym samym skuteczniej realizować podstawowe zadanie - wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby szkół i placówek oświatowych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia/ dokształcania można dokonać, wypełniając formularz dostępny na stronie www.aktin.pl.Ponieważ naszym pragnieniem jest przygotowanie form pomocnych w rozwiązywaniu problemów wszystkich podmiotów szkoły, zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą i w ramach wymiany doświadczeń przeprowadzić zajęcia lub  warsztaty. Oczekujemy propozycji tematów zajęć nieujętych w naszym informatorze, a ułatwiających pracę w szkole.


Porozmawiaj z konsultantem!