Centrum Kształcenia Kadr

RODO dla przyszłych IOD (Inspektorów Danych Osobowych) RODO2

Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób.

Numer katalogowy:RODO2

» zobacz szczegóły
600.00 zł
do koszyka
RODO – szkolenie dla kadry zarządzającej jednostką oświatową RODO1

Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób

Numer katalogowy:RODO1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Awans zawodowy nauczyciela

Szkolenie dot. zapoznania się z nowymi przepisami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
Programowanie w Baltie w II etapie edukacyjnym

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania programu Baltie na lekcjach informatyki w klasach IV - VI.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
Programowanie  w  Baltie  w  edukacji  wczesnoszkolnej

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania programu Baltie na zajęciach edukacyjnych w I etapie edukacyjnym.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
Metoda Hejnego - innowacyjna i nowatorska metoda nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej

Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej – metody HEJNEGO.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
Metoda Webquest

Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody pracy z uczniami wykorzystującej technologię informacyjną - metody WebQuest.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
Innowacje pedagogiczne i programy własne krok po kroku

Opis szkolenia:  Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu opracowywania innowacji pedagogicznej i tworzenia programu własnego oraz omówienie procedur ich wdrażania w palcówce.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli - grupowe PiOncD

Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów i standardów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w placówkach oświatowych. Rzetelna analiza zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, walka i przeciwdziałanie tym czynnikom.

Numer katalogowy:PiOncD

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna - grupowe PPP

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania. Regulacja prawna pierwszej pomocy, algorytmy postępowania z poszkodowanym w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Numer katalogowy:PPP

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Kodowanie na macie edukacyjnej

Celem szkolenia jest poznanie sposobów wykorzystywania maty edukacyjnej jako pomocy dydaktycznej w nauce i poznanie jej metodycznego zastosowania i możliwości.

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
Taniej o 0%
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł I TabInter1

Moduł I kierowany jest do nauczycieli, którzy posiadają podstawową wiedzę nt. funkcji tablicy/monitora i ich praktycznego zastosowania na zajęciach. Poziom podstawowy.

Numer katalogowy:TabInter1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł II TabInter2

Moduł II skierowany do nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania. Po zakończeniu będą potrafili tworzyć własne prezentacje i dowolnie je modyfikować. Pozio

Numer katalogowy:TabInter2

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej - moduł III TabInter3

Skierowany jest do nauczycieli, którzy nabyli umiejętności, z modułów I i II. Moduł przeznaczony jest dla grupy nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania.

Numer katalogowy:TabInter3

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyczne wykorzystanie pilotów interaktywnych na lekcjach - część I PilotyInteraktywne1

Oprogramowanie. Zarządzanie danymi. Przykładowe lekcje z wykorzystaniem klikerów. Tworzenie pytań z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji oprogramowania i programów zewnętrznych.

Numer katalogowy:PilotyInteraktywne1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
  • 1
  • 2
  • Dalej ›

Przedstawiamy Państwu ofertę Centrum Kształcenia Kadr „Aktin” zawierającą różne formy szkoleniowe w zakresie doskonalenia  i dokształcania nauczycieli, zatem propozycje kursów, szkoleń i warsztatów, będących jednocześnie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby nauczycieli. Ofertę zawartą w informatorze kierujemy do: dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową. Mamy nadzieję, że nasze propozycje, po raz kolejny spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a nabyta wiedza i nowe umiejętności pozwolą skutecznie realizować nowe wyzwania oświatowe i kształtować obywatela Europy. Nowoczesne formy doskonalenia, proponowane przez naszą placówkę, pozwolą Państwu doskonalić własny warsztat pracy  i podnosić jakość pracy szkoły, tym samym skuteczniej realizować podstawowe zadanie - wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby szkół i placówek oświatowych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia/ dokształcania można dokonać, wypełniając formularz dostępny na stronie www.aktin.pl.Ponieważ naszym pragnieniem jest przygotowanie form pomocnych w rozwiązywaniu problemów wszystkich podmiotów szkoły, zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą i w ramach wymiany doświadczeń przeprowadzić zajęcia lub  warsztaty. Oczekujemy propozycji tematów zajęć nieujętych w naszym informatorze, a ułatwiających pracę w szkole.