Centrum Kształcenia Kadr

Awans zawodowy nauczyciela

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z  nowymi przepisami  dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego, sposobami pisania planu rozwoju zawodowego oraz opracowania dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania...

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Kodowanie na macie edukacyjnej

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie sposobów wykorzystywania maty edukacyjnej jako pomocy dydaktycznej w nauce i poznanie  jej metodycznego zastosowania i możliwości. Uczestnicy poznają, jak można wykorzystać matę edukacyjną na poszczególnych edukacjach w edukacji...

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Programowanie w Baltie w II etapie edukacyjnym Baltie2

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania programu  Baltie na lekcjach informatyki w klasach IV – VI. Uczestnicy poznają trzy tryby pracy programu: Budowanie, Czarowanie, Programowanie i nauczą się tworzyć i programować sceny...

Numer katalogowy:Baltie2

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Programowanie w Baltie w edukacji wczesnoszkolnej Baltie1

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania programu  Baltie na zajęciach edukacyjnych w I etapie edukacyjnym. Uczestnicy poznają trzy tryby pracy programu: Budowanie, Czarowanie, Programowanie i nauczą się tworzyć i programować...

Numer katalogowy:Baltie1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metoda Hejnego – innowacyjna i nowatorska metoda nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej Hajne

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej – metody Hejnego. Metoda ta doskonale  rozwija logiczne myślenie, aktywność matematyczną uczniów, kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu sytuacji matematycznych...

Numer katalogowy:Hajne

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metoda Webquest Webquest

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody pracy z uczniami wykorzystującej technologię informacyjną  – metody WebQuest.  Celem tej metody jest przedstawienie nowego sposobu pracy wykorzystującego elementy uczenia się zespołowego opartego na idei...

Numer katalogowy:Webquest

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Innowacje pedagogiczne i programy własne krok po kroku

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu opracowywania innowacji pedagogicznej i tworzenia programu własnego oraz omówienie procedur ich wdrażania w placówce. Innowacje pedagogiczne i programy własne to jedno z kryterium oceny pracy nauczycieli...

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
RODO dla przyszłych IOD (Inspektorów Danych Osobowych). RODO2

Opis szkolenia:  Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są...

Numer katalogowy:RODO2

» zobacz szczegóły
600.00 zł
do koszyka
RODO – nie takie straszne. Szkolenie dla kadry zarządzającej jednostką oświatową oraz nauczycieli. RODO1

Opis szkolenia:  Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są...

Numer katalogowy:RODO1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyczne wykorzystanie pilotów interaktywnych na lekcjach. MWPI

Opis szkolenia:  Oprogramowanie. Zarządzanie danymi. Przykładowe lekcje z wykorzystaniem „klikerów”. Tworzenie pytań z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji oprogramowania i programów zewnętrznych. Znakomite uzupełnienie warsztatów z tablic interaktywnych. Poziom podstawowy....

Numer katalogowy:MWPI

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł II MWTI2

Opis szkolenia:  Moduł II skierowany do nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania. Po zakończeniu będą potrafili tworzyć własne prezentacje i dowolnie je modyfikować. Poziom...

Numer katalogowy:MWTI2

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł I MWTI1

Opis szkolenia:  Moduł I kierowany jest do nauczycieli, którzy posiadają podstawową wiedzę nt. funkcji tablicy/monitora i ich praktycznego zastosowania na zajęciach. Warsztaty obejmują praktyczne wykorzystanie ww. sprzętu w odniesieniu do konkretnych scenariuszy lekcji różnych...

Numer katalogowy:MWTI1

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
Pierwsza pomoc przedmedyczna – grupowe PPP

Opis szkolenia:  Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania. Szkolenie jest również spełnieniem rozporządzenia MEN. Zgodnie z NOWYM rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i...

Numer katalogowy:PPP

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka
BHP – szkolenie okresowe dla nauczycieli BHP

Szkolenie zgodne z NOWYM rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r.

Numer katalogowy:BHP

» zobacz szczegóły
1500.00 zł
do koszyka

Przedstawiamy Państwu ofertę Centrum Kształcenia Kadr „Aktin” zawierającą różne formy szkoleniowe w zakresie doskonalenia  i dokształcania nauczycieli, zatem propozycje kursów, szkoleń i warsztatów, będących jednocześnie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby nauczycieli. Ofertę zawartą w informatorze kierujemy do: dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową. Mamy nadzieję, że nasze propozycje, po raz kolejny spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a nabyta wiedza i nowe umiejętności pozwolą skutecznie realizować nowe wyzwania oświatowe i kształtować obywatela Europy. Nowoczesne formy doskonalenia, proponowane przez naszą placówkę, pozwolą Państwu doskonalić własny warsztat pracy  i podnosić jakość pracy szkoły, tym samym skuteczniej realizować podstawowe zadanie - wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby szkół i placówek oświatowych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia/ dokształcania można dokonać, wypełniając formularz dostępny na stronie www.aktin.pl.Ponieważ naszym pragnieniem jest przygotowanie form pomocnych w rozwiązywaniu problemów wszystkich podmiotów szkoły, zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą i w ramach wymiany doświadczeń przeprowadzić zajęcia lub  warsztaty. Oczekujemy propozycji tematów zajęć nieujętych w naszym informatorze, a ułatwiających pracę w szkole.